Công việc bận rộn với 2 em thư ký. nếu không chúng tôi sẽ đánh bạn cho đến khi bạn không thể ngồi dậy trong sáu tháng, bạn có nghe thấy không? Cô ấy gật đầu sợ hãi và chúng tôi đi xuống. Cô ấy cư xử rất bình thường và may mắn là chúng tôi không gặp phải bạn bè của cô ấy. -Điều này chỉ là khởi đầu-. Tôi nói với anh ấy và đưa cho anh ấy chiếc điện thoại di động. -Gọi cho người bạn trai ngốc nghếch của bạn và nói với anh ta rằng anh ta đúng, rằng bạn đã ngủ với kẻ thù của anh ta, gã Norberto đó, và bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thuyết phục được anh ta. Khi chúng tôi đến địa chỉ mà tôi đã chỉ cho bố, ông đã bị mê hoặc.

Công việc bận rộn với 2 em thư ký

Công việc bận rộn với 2 em thư ký