Anh nhân viên bất động sản phải lòng cô chủ nhà. Trong khi chúng tôi đi làm việc nhà, cô ấy nằm gần như bất tỉnh trên giường suốt buổi sáng, chết vì mệt mỏi, điều khiến cô ấy rất vui sướng. Con cái chúng tôi đến muộn hơn như thường lệ. Họ ăn trưa và sau đó mỗi người đi làm việc riêng của mình. Ingrid có chiếc piñata của một người bạn nên Rosario đã đi cùng cô ấy. Blanqui phải đến trường của Julia để nói chuyện với cố vấn về hành vi của con gái bà. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến gặp cố vấn vì lý do này. Marisol xin phép đi dạo với vài người bạn, Eleane đi cùng cô ấy nên chúng tôi chỉ ở trong nhà.